Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

1.  Ασφάλιση περιβαλλοντικών κινδύνων

Σύμφωνα με το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148/2009), η επιχείρηση υποχρεούται να αναλάβει άμεσα το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς για την οποία θεωρείται πιθανή υπαίτιος. Αυτό έχει οικονομική επίπτωση στην επιχείρηση αλλά ενδεχομένως να βλάψει και τη φήμη της. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η προστασία που παρέχεται στην επιχείρηση μέσω ενός ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης.

 

2.  Που απευθύνεται

στις επιχειρήσεις που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους προσφέροντας καλύψεις που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών περιβαλλοντικής ρύπανσης που μπορεί να προκαλέσει η λειτουργία τους αλλά και την πρόληψη των κινδύνων, απευθύνεται ενδεικτικά σε:

 • Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις μεταφορών και αποθήκευσης (Logistics).
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. Χρηματοπιστωτικές).
 • Βιομηχανίες τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών.

 

3.  Τι καλύπτει

 • Ζημιές στο περιβάλλον λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δυνατότητα κάλυψης ζημιών του ιδίου του ασφαλισμένου λόγω ρύπανσης.
 • Σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και οικονομικές ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες παροχής νομικών υπηρεσιών στον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες έκτακτης ανάγκης ώστε να αποτραπεί ή/και να περιοριστεί μία ζημιά ρύπανσης ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα προκληθεί.

 

Θέλω να ενημερωθώ

Translate »