Νομική προστασία ξενοδοχείων & τουριστικών καταλυμάτων

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας ξενοδοχείων & τουριστικών καταλυμάτων

Το καλοκαίρι κρύβει τα δικά του σοβαρά προβλήματα για τους ξενοδόχους

Νιώστε ξέγνοιαστοι με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Σημαντικά στοιχεία προγράμματος

  • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και  έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα

Προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας στα πλαίσια της απόκρουσης απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου εκ της             ευθύνης αυτής.

  • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία

Για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της   επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

  • Ασφαλιστικό ποσό (όριο κάλυψης) 30.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής της ξενοδοχειακής επιχείρησης
  • Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων
  • Περίοδος κάλυψης 12 μήνες.
  • ετήσια τελικά ασφάλιστρα για το εξειδικευμένο πρόγραμμα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, από 156€/χρόνο

 

Θέλω προσφορά 

Translate »