Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής

Η Κάλυψη σκαφών αναψυχής με Νομική Προστασία αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις:

✓ Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος
✓ για ρύπανση της θάλασσας
✓ επικίνδυνη οδήγηση κοντά στην παραλία
✓ έλλειψη σωστικών
✓ γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κλπ., η νομική προστασία αναλαμβάνει να υπερασπίσει αυτούς και τους συνεπιβαίνοντες στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Αρειο Πάγο.
✓ Αν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις, από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ αυτούς ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, η νομική προστασία αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τις αξιώσεις τους, εναντίον του υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας.
✓ Το ίδιο θα συμβεί αν έχετε απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στα δικά σας σκάφη, κατά τον πλουν, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κλπ.
✓ Η νομική προστασία διεκδικεί επίσης τις απαιτήσεις σας κατά της ασφαλιστική σας εταιρείας, εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δικά σας ασφαλιστήρια, που αφορούν τα σκάφη σας.
✓ Η νομική προστασία υπερασπίζεται τα δικαιώματά σας, όταν έχετε διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται στο σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο ,μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πωλήσεως του σκάφους κ.ο.κ.

Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και τα μέλη του πληρώματος.

Η Νομική Προστασία Σκαφών ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, και εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η εταιρεία αναλαμβάνει για τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές περιπτώσεις να καταβάλλει:
✓ τις αμοιβές του δικηγόρου ,( και δικηγόρου της επιλογή σας )
✓ τα δικαστικά έξοδα,
✓ τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
✓ τις αμοιβές διορισμένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
✓ τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών,
✓ τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών,
✓ τέλος την δικαστική δαπάνη του αντιδίκου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποχρεωθεί στην καταβολή της από το δικαστήριο.

Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για διαφορές , που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφαλίσεως και των οποίων η πράξη συναλλαγής ,ή το γεγονός, ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεστε , και έχετε τη δυνατότητα να συμβουλεύεστε ,ανά πάσα στιγμή, τους ειδικούς για κάθε νομικό ζήτημα που σας αφορά .

Έχετε ακόμα περισσότερο τη δύναμη να διαπραγματεύεστε και να διεκδικείτε το δίκιο σας, με την εμπειρία και τη σιγουριά , μιας εξειδικευμένης Νομικής Προστασίας.

τα ασφάλιστρα ξεκινούν απο 48€ το έτος για ως 6μέτρα και διαμορφώνονται αναλόγως.

Θέλω προσφορά

Translate »