Επιχειρήσεις

 

Business Insurance

Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη επιχειρήσεων!

Η ασφάλιση της επιχείρησης αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας οργανισμός, ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του μεγέθους του. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να προστατέψει μια εταιρία από καταστροφικές οικονομικές ζημιές και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Ο όρος “business insurance” (επιχειρηματικές ασφαλίσεις) είναι πολύ διευρυμένος και, ουσιαστικά, οριοθετείται μέσα από διάφορες άλλες μορφές ασφάλισης σε συγκεκριμένους τομείς του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, όπως η ασφάλιση περιουσίας, η ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. Παράλληλα, η ασφάλιση αυτή θεωρείται ένα πολύπλοκο χρηματοοικονομικό θέμα και για πολλά στελέχη και επιχειρηματίες, είναι ένας άγνωστος αλλά σημαντικός χώρος. Επί της ουσίας, αποτελεί το «δίχτυ ασφαλείας» για την ομαλή λειτουργία μιας εταιρίας.
Έχουμε μεγάλη εξιδίκευση στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων και συγκεριμένα
  • στην ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων
  • στην ομαδική ασφάλιση προγραμάτων σύνταξης & υγείας
  • στην γενική & επαγγελματική αστική ευθύνη

Επίσης μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους εξής τομείς

  • Τεχνικές ασφαλίσεις – εξοπλισμού – Τεχνικών έργων – Οικοδομικών εργασιών – Μηχανικών βλαβών.
  • Μεταφορών – χερσαία, θαλάσσια, αεροπορική ή συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευμάτων σας κατά την μεταφορά, την φόρτωση και την εκφόρτιση τους.
  • Εγγυήσεων – απόκτηση εγγυητικής επιστολής μέσω ασφαλιστικής εταιρίας.
  • Πληρωμάτων – καλύπτει την αστική ευθύνη πλοιοκτήτη έναντι πληρωμάτων του.
  • Νομικής προστασίας – κάλυψη δικαστικών η εξώδικων δαπανών.
  • Ταξιδιωτικής ασφάλισης
Translate »