Ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης: Εκπίπτουν 100% ως δαπάνη της επιχείρησης

Η ομαδική ασφάλιση θεωρείται σήμερα για πολλούς εργαζόμενους μια από τις βασικότερες πρόσθετες παροχές ενός εργοδότη προς τους υπαλλήλους του αποτελώντας μετά τον μισθό τους, το δεύτερο βασικότερο «υλικό λόγο» που τους δένει με τη δουλειά τους.  Μέσα από ένα ομαδικό συμβόλαιο, ένας εργαζόμενος έχει σημαντικές παροχές σε υπηρεσίες υγείας όπως επίσης καλύψεις σε ασφαλίσεις ζωής και προγράμματα συνταξιοδότησης τα οποία κάλλιστα μπορεί να συνδυάσει με ατομικά συμβόλαια που ενδεχομένως να διατηρεί.

Ο συνδυασμός ενός ομαδικού με ένα ατομικό πρόγραμμα παρέχει πλήρη προστασία στον ασφαλισμένο, καθώς το ένα πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τα κενά του άλλου και συνδυαστικά ο ασφαλισμένος να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές υγείας για κάθε πρόβλημα υγείας που θα του παρουσιαστεί.

Ομαδικό πρόγραμμα υγείας

Ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας καλύπτει νοσηλείες, εξετάσεις, πρόσβαση σε γιατρούς και επείγοντα περιστατικά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο ανά περιστατικό ή ετησίως. Επίσης ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία παρέχει επιδόματα απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, καταβάλει ασφαλισμένο κεφάλαιο ή ποσοστό αυτού σε περίπτωση μόνιμης/ ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα και σειρά εκπτώσεων ή δωρεάν επισκέψεων σε ειδικότητες ιατρών όπως ψυχολόγοι, οφθαλμίατροι και οδοντίατροι. Παροχές οι οποίες κάλλιστα μπορούν να συμπληρωθούν από ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας, αρκεί να γίνει σωστή εκτίμηση των παροχών από έναν επαγγελματία ασφαλιστικό πράκτορα ή μεσίτη.

Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται ή 100% από τον εργοδότη της εταιρείας ή με συμμετοχή του εργαζόμενου και του εργοδότη, ανάλογα την συμφωνία που έχει γίνει. Λειτουργούν ως αποταμιευτικό εργαλείο του οποίου τα κεφάλαια επενδύονται από την ασφαλιστική εταιρεία συνήθως σε εγγυημένα επιτόκια ή αμοιβαία κεφάλαια προσφέροντας μικρή αλλά σταθερή απόδοση. Σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοχοι τέτοιων συμβολαίων έχουν την επιλογή έκτακτων καταβολών στο λογαριασμό τους αυξάνοντας με αυτό το τρόπο το κεφάλαιο που επενδύουν.

Εκπίπτουν 100% ως δαπάνη της επιχείρησης

Η δαπάνη για ομαδική ασφάλιση θεωρείται επιχειρηματική δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Το ύψος της δαπάνης που μπορεί να εκπίπτει ανέρχεται έως 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ταυτόχρονα ενισχύει την πιστότητα του εργαζόμενου στη διοίκηση και του δίνει κίνητρα να γίνει ακόμα πιο παραγωγικός. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ομαδικές ασφαλίσεις για να διατηρήσουν ικανά στελέχη ή να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους με ικανότητες.

Ο ρόλος του ασφαλιστή

Η διαχείριση του κινδύνου και ειδικά σε ομαδικά συμβόλαια απαιτεί εξειδίκευση. Για αυτό και οι επιχειρήσεις που έχουν ομαδικά για τους ανθρώπους τους εμπιστεύονται έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ο οποίος αναλαμβάνει να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία, να εκπονήσει μελέτη αναγκών, και να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις για την επιχείρηση.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας και την εξειδίκευση στις ομαδικές ασφαλίσεις, μπορούμε να σχεδιάσουμε για κάθε επιχείρηση εξατομικευμένες λύσεις. Η IGS insurance specialist διαθέτει επαγγελματίες με τεχνογνωσία, που θα βρεθούν δίπλα σας από την πρώτη επικοινωνία για τη διερεύνηση των αναγκών σας μέχρι και τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για τη χρήση του συμβολαίου.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη κάθε επιχείρησης. Η σύναψη μίας ομαδικής ασφάλισης προστατεύει τους ανθρώπους της επιχείρησης και ενδυναμώνει τη συνεκτικότητα στις επαγγελματικές σχέσεις.

 

Αν είσαι εργαζόμενος και έχεις ομαδικό

Μπορείς να συνδιάσεις και να επεκτείνεις την κάλυψη σου με ένα ατομικό συμβόλαιο με πολύ χαμηλό κόστος και διασφαλίζεις με αυτόν τον τρόπο πλήρη κάλυψη με μεγάλα κεφάλαια κάλυψης και το σημαντικότερο την συνέχιση της ασφαλισιμότητας σου σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ομαδικό συμβόλαιο είτε λόγω διακοπής απο την επιχείρηση είτε λόγω αποχώρησης είτε συνταξιοδοτήσης.

Θέλω πληροφορίες 

Translate »