Ευθύνη Διευθυντών και μελών ΔΣ

Ευθύνη Διευθυντών και μελών ΔΣ

Τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους, ανατρέπει τα σχέδιά τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δικαστικές διεκδικήσεις εις βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων / οργανισμών πληθαίνουν, καθώς οι επενδυτές και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση, ακόμα και απάτη.

Απευθύνεται σε

Σε όλες τις εταιρείες με κύκλο εργασιών ως €500.000.000

Ασφαλισμένοι θεωρούνται

τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου,

τα Στελέχη με εξουσία εκπροσώπησης,

καθώς και οι Υπάλληλοι της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας της εταιρείας για απαιτήσεις σχετικά με κινητές αξίες και απαιτήσεις εργατικής πρακτικής.


Πλεονεκτήματα

  • Όροι συμβολαίου στην Ελληνική Γλώσσα, προσαρμοσμένοι στην ελληνική νομοθεσία,
  • Ηγετική θέση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης,
  • Τοπικό underwriting και διακανονισμός απαιτήσεων,
  • Πολύ υψηλά όρια ευθύνης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη,
  • Δυνατότητα Παγκόσμιας κάλυψης / δωσιδικίας,
  • Πενταετής Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης,
  • Πλήθος πρωτοποριακών ασφαλιστικών λύσεων μέσω επεκτάσεων και συμπληρωματικών καλύψεων.

 

Θέλω προσφορά 

Translate »