Εκπτωτικό πρόγραμμα ασφαλισης κατοικίας

 

Ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας

 

Καλύψεις

 1. Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη συσκευών και/ή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιού­νται για οικιακούς σκοπούς
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Έκρηξη ευρεία
 4. Καπνός
 5. Πρόσκρουση οχήματος
 6. Πτώση αεροπλάνου και αντικειμένων που έπεσαν από αυτό
 7. Πτώση δένδρων – κλαδιών, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών στύλων
 8. Ζημιές που προκλήθηκαν κατ’ εντολή των αρχών
 9. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 10. Τρομοκρατικές ενέργειες
 11. Κακόβουλες ενέργειες
 12. Θύελλα-καταιγίδα
 13. Πλημμύρα
 14. Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρ­μανσης / κλιματισμού/ αποχέτευσης. (Η κάλυψη ισχύει χωρίς απαλλαγή για κτίρια ή σωληνώσεις ηλικίας έως 25 ετών – Για κτίρια ή σωληνώσεις άνω των 25 ετών ισχύει απαλλαγή 10% με ελάχιστο τα € 600 )
 15. Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 16. Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας έως 15% του ποσού της ζημιάς
 17. Έξοδα αρχιτέκτονα μηχανικού έως Ευρώ 50.000
 18. Αποκομιδή συντριμμάτων έως Ευρώ 50.000
 19. Ζημιές στο κτίριο συνεπεία κλοπής – δι­αρρήξεως, έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των Ευρώ 25.000
 20. Κλοπή συνεπεία Διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι (όπου υπάρχει περιεχόμενο)
 21. Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή (όπου υπάρχει περιεχόμενο)
 22. Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έως 25% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των Ευρώ 100.000
 23. Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια συνε­πεία καλυπτομένων κινδύνων έως Ευρώ 500 ανά μήνα και έως 6 μήνες
 24. Εναλλακτική κατοικία έως Ευρώ 500 ανά μήνα και έως 6 μήνες
 25. Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως Ευρώ 5.000 (απαλλαγή Ευρώ 300)
 26. Δόση στεγαστικού δανείου έως Ευρώ 1.000 μηνιαίας δόσης δανείου και έως 6 μήνες
 27. Έξοδα άντλησης υδάτων έως 10% του πο­σού της ζημιάς και έως Ευρώ 10.000
 28. Έξοδα φύλαξης μετά από ζημία έως 5% του ποσού της ζημιάς και έως Ευρώ 2.500
 29. Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού (απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κε­φαλαίου)
 30. Καταβολή ασφαλίσματος με αξία αντικατά­στασης
 31. Κρύσταλλα – θραύση εξ. κρυστάλλων και καθρεπτών σε Α’ κίνδυνο έως €3.000 ετησίως με απαλλαγή €100 στο ποσό της αποζημίωσης κατά περίπτωση.

 

 

Ενιαίο μικτό Rate :

 • 1,2‰ (κτίριο –περιεχόμενο )

Παράδειγμα: διαμέρισμα ορόφου 87τμ2 με ελάχιστη ασφαλιζόμενη (κατασκευαστική) αξία κτιρίου (87τμ * 1300€ = 113,100) και ελάχιστη αξία περιεχόμενου (87τμ  * 330 = 28,710) σύνολο 141,810€ , τα ετήσια τελικά ασφάλιστρα είναι (141,810 * 1,2/1000€) 170,17€

το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει τις απατούμενες προδιαγραφές της ΑΑΔΑΕ για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς.

Θέλω προσφορά 

Translate »