Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

 

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

To Πρόγραμμα Ασφάλισης SOLAR έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Με το πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις:
• εντός οικοπέδων (φωτοβολταϊκά πάρκα)
• πάνω σε ταράτσες/στέγες κατοικιών

 

Οι Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις μπορούν να ασφαλιστούν:
1. Κατά τη συναρμολόγησή τους (E.A.R.) Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα 4€ ανά 1.000€
2. Κατά τη λειτουργία τους Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα 3€ ανά 1.000€

 

Θέλω αναλυτική προσφορά

 

Translate »