Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαία Κεφάλαια

 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν μια ολοκληρωμένη οικογένεια επενδυτικών προϊόντων τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών και προσδοκιών που μπορεί να έχετε, προσφέροντας σας τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε κάθε ευκαιρία κέρδους που παρουσιάζεται στις αγορές χρήματος, ομολόγων και μετοχών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε όλα τα πλεονεκτήματα των μορφών επένδυσης της αγοράς (ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις) ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματά τους, χάρη στην πληθώρα των επενδυτικών επιλογών και τη συνετή και επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων σας.

 

Τα αμοιβάια κεφάλαια προσφέρουν έξυπνες λύσεις για το βέλτιστό φορολογικό σχεδιασμό για 

 • Πώληση εταιρείας 
 • Κληρονομιά 
 • Διαχείριση περιουσίας και κερδών – Αποθεματικών εταιρείας 
 • Αίτηση δανείων για χρηματοδότηση
 • Δάνεια 
 • Ναυτιλικά
 • Ακίνητη περιουσία 
 • Ξενοδοχεία
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, επιδιώκοντας την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

 • Μικτά & Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών και των μερισματικών αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο χώρο των επιτοκίων, με σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

 • Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολογιών και δευτερευόντως μετοχών, μέσων χρηματαγοράς και παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων κυρίως σε χώρες εκτός Ελλάδας, αποδεχόμενοι να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Τα Σύνθετα Α/Κ έχουν σαφή επενδυτική πολιτική και σενάρια αποδόσεων βάσει ενός μαθηματικού τύπου.

 

Γιατί να επενδύω σε Αμοιβαία Κεφάλαια;

Πέρα από τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια παρουσιάζουν μια σειρά μοναδικών πλεονεκτημάτων τα οποία τις καθιστούν ως μια από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές για το ευρύ επενδυτικό κοινό:

Εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των παγκόσμιων αγορών

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε τοποθετήσεις χαμηλού ή υψηλού ρίσκου.

Μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος λόγω διασποράς

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα χρήματα των επενδυτών τοποθετούνται σε πολλά και διαφορετικά είδη αξιογράφων, τα οποία παρουσιάζουν και διαφορετικά μεταξύ τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι διακυμάνσεις και συνεπώς ελαχιστοποιείται ο επενδυτικός κίνδυνος.

Επαγγελματική διαχείριση

Η αξιολόγηση των πολυπληθών εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών αποτελεί αναμφίβολα ένα δύσκολο έργο για το μέσο επενδυτή. Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως διαθέτουν επιτελεία από καταξιωμένα στελέχη του χώρου, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές , ώστε να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Μικρό κεφάλαιο για επένδυση

Η απόδοση που επιτυγχάνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ίδια για όλους τους μεριδιούχους του, ανεξάρτητα από το ποσό το οποίο αυτοί έχουν επενδύσει. Για το λόγο αυτό τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν χαρακτηρισθεί διεθνώς , ως ο πλέον ”δημοκρατικός” θεσμός στον χώρο των επενδύσεων. Επιπλέον, τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετάσχει σε ένα διαφοροποιημένο (με επαρκή διασπορά και κατ’ επέκταση μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο) χαρτοφυλάκιο με ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που επέλεγε να επενδύσει μεμονωμένα, τότε η επίτευξη διασποράς στο χαρτοφυλάκιό του, θα απαιτούσε αγορά πολλών διαφορετικών τίτλων και συνεπώς σημαντικό ύψος κεφαλαίων.

Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη

Tα κεφάλαια των επενδυτών, ανεξαρτήτως ύψους, αποκτούν τη διαπραγματευτική δύναμη του συνολικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι σε θέση να πετύχει πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά και πώληση αξιογράφων, αλλά και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, σε σύγκριση με τους μεμονωμένους επενδυτές.

Ευελιξία

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι επίσης μια πολύ ευέλικτη μορφή επένδυσης. Συγκεκριμένα, ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε αυτά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, ενώ το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή του στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι τις περισσότερες φορές μικρό. Επιπλέον, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει εύκολα μέρος ή ολόκληρο το κεφάλαιό του από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε άλλο της ίδιας Εταιρίας Διαχειρίσεως, σε περίπτωση που κάποια συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει καλύτερες προοπτικές κέρδους.

Άμεση ρευστότητα

Η Ρευστότητα αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους σε κάθε μορφή επένδυσης. Ρευστότητα σημαίνει, ο επενδυτής να έχει άμεσα διαθέσιμο το κεφάλαιο του όταν το χρειαστεί. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα σε κάθε επενδυτή, αφού μέσα σε πέντε το αργότερο ημέρες μπορεί αυτός να εξαγοράσει μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή του.

Απλότητα διαδικασιών επένδυσης

Οι διαδικασίες επένδυσης είναι εξαιρετικά απλές και ταχείς. Επιπλέον, ο αυστηρός έλεγχος που ασκείται από τους εμπλεκόμενους φορείς (Α.Ε.Δ.Α.Κ, Θεματοφύλακας), καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε παρατυπία.

Ευκολία παρακολούθησης της επένδυσης

Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του εύκολα, χωρίς απαραίτητα να είναι κάτοχος εξειδικευμένων ως προς το χώρο γνώσεων. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων τα οποία παρέχονται στους επενδυτές από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επιπλέον, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο δημοσιεύονται καθημερινά οι αποτιμήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ελληνικής αγοράς.

Αυστηρό Νομικό Πλαίσιο

Για την προστασία και την ασφάλεια των επενδυτών, ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από ειδική Νομοθεσία (Ν.4099/2012). Η νομοθεσία αυτή, ορίζει αυστηρά τις υποχρεώσεις των Εταιριών Διαχειρίσεως και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο που τα Αμοιβαία Κεφάλαια τοποθετούν τα χρήματα των επενδυτών.

Ασφάλεια Επένδυσης

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επενδυτές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι το αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει το χώρο και το οποίο διασφαλίζει στους επενδυτές ότι η διαχείριση των χρημάτων τους γίνεται από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό καθεστώς διαφάνειας.

Ειδική Νομοθεσία

Η εν γένει λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από ειδική νομοθεσία (Νόμος 1969/91). Η νομοθεσία αυτή καθορίζει με σαφήνεια και αυστηρότητα όλες τις πτυχές της δραστηριότητας και λειτουργίας των Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επιπλέον, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνεργασία με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών θεσπίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 1998 ο Κώδικας Δεοντολογίας των Α.Ε.Δ.ΑΚ. και Ε.Ε.Χ.. Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών επενδυτών (Α.Ε.Δ.Α.Κ., Ε.Ε.Χ.) και των επενδυτών τους, η ανάπτυξη και η εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και η εξασφάλιση ότι η διαχείριση από τις εταιρίες γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των επενδυτών.

Επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένες εταιρείες

Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση μιας τέτοιας εταιρίας είναι εξαιρετικά αυστηρές και παρέχουν τα εχέγγυα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επιπλέον, η δραστηριότητα της Α.Ε.Δ.ΑΚ. ελέγχεται άμεσα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τράπεζα – Θεματοφύλακας

Σύμφωνα με τον νόμο 1969/91, προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια σύστασης ενός Α/Κ σε μία Α.Ε.Δ.Α.Κ., αποτελεί και η ύπαρξη μιας Τράπεζας η οποία ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα και λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα συνίστανται στη φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την εκτέλεση των εισπράξεων και πληρωμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη σωστή εκτέλεση των συναλλαγών. Επιπλέον, ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και φροντίζει παράλληλα με την Α.Ε.Δ.Α.Κ για την τήρηση των όρων αυτού. Τέλος, συνυπογράφει τις λογιστικές καταστάσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μαζί με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους Ορκωτούς Λογιστές.

Ενημέρωση των Επενδυτών

Η σχετική νομοθεσία έχει προνοήσει, ώστε εκτός από την ημερήσια αποτίμηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων η οποία δημοσιεύεται στον τύπο, να λαμβάνουν οι επενδυτές από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. συχνή ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους. Αυτό υλοποιείται μέσω του υποχρεωτικού ενημερωτικού υλικού το οποίο οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτουν στους επενδυτές τους (Ετήσια/Εξαμηνιαία έκθεση, Περιληπτικό Eνημερωτικό Δελτίο, Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Τριμηνιαία Ενημερωτικά Statements).

 

Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Βήμα 1°: Καθορισμός Επενδυτικού Προφίλ.

Όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε να μπορεσουμε να σας προτείνουμε λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2°: Δημιουργία Προσωπικού Χαρτοφυλακίου.

Στη συνέχεια, με βάση το επενδυτικό σας προφίλ που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, θα προετοιμάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες και στόχους. Η συγκεκριμένη μελέτη θα προτείνει τα κατάλληλα για εσάς επενδυτικά προϊόντα, με σκοπό την διαμόρφωση της ιδανικής επενδυτικής στρατηγικής για εσάς.

Βήμα 3°: Διαδικασία Συμμετοχής.

Έχοντας καταλήξει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, θα σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε την διαδικασία συμμετοχής στα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα.

Βήμα 4°: Τακτικός Έλεγχος και Αναθεώρηση.

Βρισκόμαστε κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνουμε τόσο για την πορεία και τις προοπτικές των αγορών, όσο και για την επένδυσή σας και θα απαντάμε σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινίσεις χρειαστούν. Από κοινού μπορούμε να επανεξετάζουμε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό σας, λόγω της πορείας των αγορών ή διαφοροποίησης των δικών σας αναγκών, όπως αυτές αλλάζουν και διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας.

 

Ποια είναι τα Θεσμικά Όργανα Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Οι Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), συγκαταλέγονται στους Θεσμικούς Επενδυτές, καθώς ως μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες, κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το επενδυτικό κοινό. Στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες των Θεσμικών Επενδυτών και στη συγκεκριμένη περίπτωση των Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ελληνικές Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων συμμετέχουν στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι η εποπτική αρχή των Ανώνυμων Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.). Το συγκεκριμένο όργανο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ελέγχει τη λειτουργία τους. Επιπλέον, δέχεται και ερευνά τα παράπονα και καταγγελίες των πολιτών σε ό,τι αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Α.Ε.Ε.Χ.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Η ‘Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων”, ή αλλιώς “Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)”, είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία συμμετέχουν όλες οι ελληνικές Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών συντονίζει το έργο των μελών της, συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προωθεί θέματα που έχουν σχέση με τη νομοθεσία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Α.Ε.Ε.Χ. και φροντίζει για την εκπαίδευση των μελών της και την αναβάθμιση των δικτύων. Τέλος, λαμβάνει μέτρα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την προστασία και την ενημέρωση των επενδυτών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Translate »